สถานที่
Sthān thī̀

Locations

Bangkok BAR has two permanent locations, one inside of the Gansevoort Market and a new location opening inside of the Urbanspace Vanderbilt Market. View our locations below to see our current pop-ups and markets. Find the Bangkok BAR nearest you and come try the best that Bangkok has to offer here in NYC.

Gansevoort

353 West 14th St
New York, NY 10014
(917)-244-7158

Hours

 • Mon 8am-9pm
 • Tue 8am-9pm
 • Wed 8am-9pm
 • Thu 8am-9pm
 • Fri 8am-9pm
 • Sat 8am-9pm
 • Sun 8am-9pm
Gansevoort Market

Vanderbilt

230 Park Avenue, NY 10014
New York, NY 10169
(917)-244-7158

Hours

 • Mon 11am-9pm
 • Tue 11am-9pm
 • Wed 11am-9pm
 • Thu 11am-9pm
 • Fri 11am-9pm
 • Sat 11am-5pm
 • Sun 11am-5pm
URBANSPACE Vanderbilt

COMING 2015!

Madison Square Eats

1 25th St
New York, NY 10010
(917)-244-7158

Hours

 • Mon 11am-9pm
 • Tue 11am-9pm
 • Wed 11am-9pm
 • Thu 11am-9pm
 • Fri 11am-9pm
 • Sat 11am-9pm
 • Sun 11am-9pm
URBANSPACE Mad.Sq. Eats

SPRING 2015: May 1 - May 28

FALL 2015: Sept 4 - Oct 1

Broadway Bites

33 Broadway,
Korea Town, NY 10001
(917)-244-7158

Hours

 • Mon 11am-9pm
 • Tue 11am-9pm
 • Wed 11am-9pm
 • Thu 11am-9pm
 • Fri 11am-9pm
 • Sat 11am-9pm
 • Sun 11am-9pm
URBANSPACE Broadway Bites

SPRING 2015: June 1 - July 26

FALL: Oct 5 - Nov 13

Garment District

1040 Broadway,
New York, NY 10018
(917)-244-7158

Hours

 • Mon 11am-9pm
 • Tue 11am-9pm
 • Wed 11am-9pm
 • Thu 11am-9pm
 • Fri 11am-9pm
 • Sat 11am-9pm
 • Sun 11am-9pm
URBANSPACE Garment District

SPRING 2015: May 4 - June 14